OP. DR. ÜLKÜ ÇİÇEK GÖZ KLİNİĞİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek maksadıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle ihdas edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Op. Dr. Ülkü Çiçek Göz Kliniği olarak, KVKK kapsamında kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda gösterilen usullerle işlenmekte ve korunmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz Saklama ve İmha Politikasında gösterilen süreler boyunca politikada belirtilen idari ve teknik tedbirler alınarak saklanmakta olup bu süreler sonunda imha edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme usullerine ve KVKK 11. maddede sayılan haklarınıza ilişkin detaylı bilgiye tarafımıza başvurarak veya “www.drulkucicek.com” adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.